Ние сме специализирани в изграждането на соларни системи с опция за съхранение на излишъка в батерии. Изключително подходящи са за битови потребители и малки промишлени нужди, където можем да осигурим захранване на домакинството със зелена енергия от слънцето до над 90% от нуждите вкл. отопление и охлаждане.

Ние ще ви помогнем за правилното изчисление на необходимата мощност, съобразена с вашите нужди и възможности. Oсигуряваме ясно разбиране на проблемите, които могат да повлияят на работата и гладкото функциониране на фотоволтаични съоръжения и помагаме при оразмеряването на фотоволтаичната система.

С нашия опит подбираме най-доброто оборудване, което гарантира дългогодишна безпроблемна работа на системата, а оттам и добра възвръщаемост на инвестицията.